Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Decyzja PPIS stwierdzająca przydatnośc wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli Thu, 18 Jan 2018 13:06:36 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II Thu, 18 Jan 2018 12:51:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli lipiec 2017 r. - grudzień 2017 r. Thu, 18 Jan 2018 12:49:53 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli lipiec 2017 r. - grudzień 2017 r. Thu, 18 Jan 2018 12:47:04 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 18 Jan 2018 12:40:13 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 18 Jan 2018 12:37:42 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 18 Jan 2018 12:35:25 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli Thu, 18 Jan 2018 12:33:34 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli Thu, 18 Jan 2018 12:31:07 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 18 Jan 2018 12:30:37 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... SKŁAD I KOMPETENCJE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 2014-2018 Thu, 18 Jan 2018 10:06:13 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1557 SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 2014-2018     Komisja Budżetu i Finansów Łukasz Durek - Przewodniczący   Elżbieta Kulpa Lucjan Małek Edmund...... SKŁAD RADY MIEJSKIEJ 2014-2018 Thu, 18 Jan 2018 10:04:15 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1556 ... Ogłoszenie o wyborze oferty „Wykonanie podziałów nieruchomości dla Gminy Stalowa Wola w 2018 roku” Wed, 17 Jan 2018 14:34:02 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zarządzenie Nr 14/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Wed, 17 Jan 2018 14:04:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 20/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 471/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy... Wed, 17 Jan 2018 14:01:45 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 16 /18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Wed, 17 Jan 2018 13:59:56 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 13/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tue, 16 Jan 2018 18:05:53 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398  ... Zarządzenie Nr 12/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tue, 16 Jan 2018 18:05:32 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020” Tue, 16 Jan 2018 13:10:06 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ITP-V.6220.STR-1.2018.AS                                                           Stalowa Wola, dnia 16stycznia 2018 r.   O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI             Na podstawie art. 48 ust...... Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego MGL-VI.7125.104.2017 na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 przy ul. Hutniczej 8 oraz sprostowanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 99 przy Alejach Jana Pawła II 46 w Stalowej Woli Tue, 16 Jan 2018 12:51:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1401 ... Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego MGL-VI.7125.104.2017 na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 przy ul. Hutniczej 8 oraz sprostowanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 99 przy Alejach Jana Pawła II 46 w Stalowej Woli Tue, 16 Jan 2018 12:50:27 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Zarządzenie Nr 19/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 stycznia 2018 roku Tue, 16 Jan 2018 12:08:40 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1367 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego węzła do produkcji betonu firmy ARCEN MODEL ARCMOV-MDE ..." Tue, 16 Jan 2018 10:16:04 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 11 stycznia 2018r. ITP-V.6220.1.2018.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r...... INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU Mon, 15 Jan 2018 11:21:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1409 ... Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli "Mój rynek - hala owocowo - warzywna" Mon, 15 Jan 2018 10:27:22 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – etap I Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap I. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...