Wiadomości http://bip.stalowawola.pl IV zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola - 19.06.2017 r. Fri, 23 Jun 2017 14:14:25 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1233 ... Uchwała Nr LII/682/17 Fri, 23 Jun 2017 13:55:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/681/17 Fri, 23 Jun 2017 13:53:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/680/17 Fri, 23 Jun 2017 13:50:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/679/17 Fri, 23 Jun 2017 13:43:12 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/678/17 Fri, 23 Jun 2017 13:41:02 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/677/17 Fri, 23 Jun 2017 13:37:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/676/17 Fri, 23 Jun 2017 13:35:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/675/17 Fri, 23 Jun 2017 13:33:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/674/17 Fri, 23 Jun 2017 13:30:59 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/670/17 Fri, 23 Jun 2017 11:58:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/669/17 Fri, 23 Jun 2017 11:49:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/668/17 Fri, 23 Jun 2017 11:46:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 219/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:38:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 217/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:31:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 216/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:19:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 215/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. ww sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:10:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 214/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:49:38 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 213/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:34:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 212/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:20:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:12:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 209/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:03:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 208/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:01:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 210/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:00:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli Thu, 22 Jun 2017 15:01:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli - Charzewicach Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...