Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu Thu, 22 Aug 2019 14:08:53 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: Budowa wiat rowerowych ze stojakami na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 i 12 w Stalowej Woli Thu, 22 Aug 2019 10:06:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: Budowa wiat rowerowych ze stojakami na terenie Publicznych Szkół Podstawowych nr 11 i 12 w Stalowej Woli Thu, 22 Aug 2019 10:06:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej pod sezonowe stoiska handlowe zlokalizowane przy ulicy Bojanowskiej w Stalowej Woli, przeznaczonych do handlu kwiatami i zniczami Wed, 21 Aug 2019 14:09:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zarządzenie Nr 245/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej pod sezonowe stoiska handlowe Tue, 20 Aug 2019 14:49:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli (pobierz plik)... Zarządzenie Nr 237/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Tue, 20 Aug 2019 13:48:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli Tue, 20 Aug 2019 13:19:04 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Interpelacje i wnioski radnych Tue, 20 Aug 2019 09:21:48 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ... Uchwała NR XIII/144/2019 Tue, 20 Aug 2019 08:01:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Uchwała NR XIII/145/2019 Tue, 20 Aug 2019 08:01:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli Mon, 19 Aug 2019 13:54:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1314 Wymagania dodatkowe:   umiejętność nawiązywania kontaktu z małym dzieckiem; troskliwość i empatia; rzetelność, cierpliwość, opanowanie, wyrozumiałość; spostrzegawczość i umiejętność przewidywania; elastyczność i...... Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wycena wartości udziału posiadanego przez Gminę Stalowa Wola w Spółce FORTACO JL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim w celu jego zbycia” Mon, 19 Aug 2019 13:23:24 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Fri, 16 Aug 2019 15:07:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor ds. marketingu wizualnego Fri, 16 Aug 2019 15:05:18 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Informacja o nieroztrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kontaktu z mieszkańcami Fri, 16 Aug 2019 15:02:45 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 sierpnia 2019r. wraz z imiennymi głosowaniami po odbytym posiedzeniu Fri, 16 Aug 2019 11:29:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1632 ... Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia ulicy Czarnieckiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zasanie do granicy administracyjnej miasta Stalowa Wola." Wed, 14 Aug 2019 13:07:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia ulicy Czarnieckiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zasanie do granicy administracyjnej miasta Stalowa Wola." Wed, 14 Aug 2019 13:06:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wod w zakresie czasowego odwodnienia wykonywanego poprzez igłofiltry budowanej sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem wód do rowu Wed, 14 Aug 2019 12:24:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... OŚWIADCZENIE OOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Tue, 13 Aug 2019 09:07:53 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1486 ... Wyniki konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok Mon, 12 Aug 2019 12:54:38 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1410 ... Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa wiat rowerowych ze stojakami na terenie Publicznych Szkół Podstawowych Nr 11 i 12 w Stalowej Woli Fri, 09 Aug 2019 14:17:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu decyzji po rozpatzreniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjnej z estakadą nad suwnicą oraz uruchomienie linii do produkcji kul... Thu, 08 Aug 2019 13:49:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... 2019R. Thu, 08 Aug 2019 13:30:45 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1638 ... UCHWAŁA Nr V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stalowa Wola prawa własności nieruchomości Thu, 08 Aug 2019 12:44:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ...