Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Tue, 11 Dec 2018 10:08:38 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1584 ... Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli" Fri, 07 Dec 2018 15:17:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego:"Budowa miejskiego integracyjnego przedszkola i żłobka z basenem w technologii pasywnej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą" na działkach nr... Fri, 07 Dec 2018 14:50:04 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego:"Budowa miejskiego integracyjnego przedszkola i żłobka z basenem w technologii pasywnej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą" na działkach nr... Fri, 07 Dec 2018 14:47:24 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pn. "Dostawa prasy i czasopism w prenumeracie na 2019r. dla Urzędu Miasta Stalowej Woli". Fri, 07 Dec 2018 12:43:47 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli". Fri, 07 Dec 2018 12:29:52 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... DANE TELEADRESOWE URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA Fri, 07 Dec 2018 09:20:57 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1180 ... V zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola - 26-09-2018 r. Thu, 06 Dec 2018 16:52:37 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1233 ... Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zadania pn. "Bezgotówkowa dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Stalowej Woli - olej napędowy wysokooktanowy" Thu, 06 Dec 2018 12:44:57 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016 - 2022 z prognozą do 2027. Thu, 06 Dec 2018 11:23:45 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Podatek od nieruchomości, rolny, leśny na 2019 rok Tue, 04 Dec 2018 10:10:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1622 Osoby FIZYCZNE i PRAWNE Podatek od nieruchomości Uchwała Nr LXXXIII/1086/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Pobierz_druk) Uchwała Nr XVIII/222/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli...... Podatek od środków transportowych 2019 rok Tue, 04 Dec 2018 10:07:43 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1622 Podatek od śrdków transportowych     Uchwała Nr XVIII/221/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. (Pobierz_druk)   Wzór deklaracji na podatek od środków transportu...... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Sochy w Stalowej Woli Fri, 30 Nov 2018 14:17:34 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Sochy w Stalowej Woli Fri, 30 Nov 2018 14:15:30 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2018r. wraz z imiennymi głosowaniami po odbytym posiedzeniu Fri, 30 Nov 2018 12:30:58 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1632 ... Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Fri, 30 Nov 2018 11:55:35 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 408/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Fri, 30 Nov 2018 11:53:07 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 402/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 30 Nov 2018 11:44:24 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z estakadą nad suwnicą oraz uruchomienie linii do produkcji kul stalowych” Thu, 29 Nov 2018 13:46:43 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339  Stalowa Wola dnia 29 listopada 2018r. ITP-V.6220.12.2018.AS.9   O B W I E S Z C Z E N I E   Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rozwadów” Thu, 29 Nov 2018 13:42:59 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 28 listopada 2018r. ITP-V.6220.20.2018.AS.7                                             O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...... Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli" Thu, 29 Nov 2018 10:20:41 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Postanowienie Prezydenta Miasta o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej w rejonie ulicy Wrzosowej w Stalowej Woli” Thu, 29 Nov 2018 09:48:14 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu postanowienia rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej w rejonie ulicy Wrzosowej w Stalowej Woli” Thu, 29 Nov 2018 09:45:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 27 listopada 2018r. ITP-V.6220.22.2018.AS.3   O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...... Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dn. 06.12.2018r. Wed, 28 Nov 2018 10:08:49 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Zawiadomienie o połączonym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 05.12.2018r. Wed, 28 Nov 2018 10:07:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...