Wiadomości http://bip.stalowawola.pl „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN i sieci telekomunikacyjnej na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli”. Wed, 18 Oct 2017 14:44:12 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595  ... Informacja Starosty Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków deszczowych z terenów szczelnych Zakładu Rakoczy Stal Sp. z o.o. Tue, 17 Oct 2017 15:03:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli Tue, 17 Oct 2017 09:37:48 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595      ... Zarządzenie Nr 376/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mon, 16 Oct 2017 10:08:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 375/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mon, 16 Oct 2017 10:06:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... WYDZIAŁ INWESTYCJI, TRANSPORTU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY – DANE TELEADRESOWE Mon, 16 Oct 2017 10:01:53 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1415 ... INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE : INSPEKTOR DS. SIECI SZEROKOPASMOWYCH Fri, 13 Oct 2017 11:40:52 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Uchwała Nr LXI/776/17 Thu, 12 Oct 2017 11:01:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXI/775/17 Thu, 12 Oct 2017 10:58:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXI/774/17 Thu, 12 Oct 2017 10:56:04 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXI/773/17 Thu, 12 Oct 2017 10:54:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA NR LX/772/17 Thu, 12 Oct 2017 10:36:01 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR LIV/717/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Thu, 12 Oct 2017 10:33:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR LX/768/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Thu, 12 Oct 2017 10:29:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA Nr LV/727/17 Thu, 12 Oct 2017 10:17:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 373/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wed, 11 Oct 2017 15:15:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-VI.7125.86.2017 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych Wed, 11 Oct 2017 15:13:29 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Informacja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wykorzystaniu z systemu monitoringu wizyjnego Wed, 11 Oct 2017 14:43:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Budowa parkingu P1 przy ul. Tołwińskiego Wed, 11 Oct 2017 12:43:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 OKZ-V.271.71.2017                                                              Stalowa Wola, 11 października 2017 r.                Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu P1 przy ul...... Zarządzenie Nr 366/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Tue, 10 Oct 2017 08:24:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 365/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Tue, 10 Oct 2017 08:17:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.72.2016 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mon, 09 Oct 2017 14:40:34 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Zarządzenie Nr 369/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej Mon, 09 Oct 2017 14:31:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Mon, 09 Oct 2017 14:15:43 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... DANE TELEADRESOWE URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA Mon, 09 Oct 2017 13:04:27 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1180 ... Budowa ul. Szkolnej – II etap w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu wielopokoleniowych stref aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...