Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola Fri, 11 Oct 2019 13:41:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola Fri, 11 Oct 2019 13:39:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu dla HSW Stalowa Wola Fri, 11 Oct 2019 13:37:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wniosek ENESTA Sp. z o.o. Fri, 11 Oct 2019 13:32:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu IWAMET Sp. z o.o. Fri, 11 Oct 2019 13:26:56 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej nr 100917R - ul. Przedwiośnie 2 Stalowej Woli" Fri, 11 Oct 2019 11:29:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 23.10.2019r. Fri, 11 Oct 2019 11:17:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Zarządzenie Nr 306/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Thu, 10 Oct 2019 07:55:52 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... „Wykonanie usługi sprzątania w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli Wed, 09 Oct 2019 14:18:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595    ... Zarządzenie nr 301/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych Wed, 09 Oct 2019 10:42:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1518 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji urządzeń do topienia aluminium” Mon, 07 Oct 2019 11:57:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                     Stalowa Wola, dnia 4 października 2019r. POS-V.6220.15.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... Ogłoszenie o przetargu MGL-III.6840.41.2019 - II przetarg ustny nieograniczony - tereny usług publicznych, komercyjnych, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Mon, 07 Oct 2019 09:44:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1399 ... ZARZĄDZENIE NR 289/19 PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Fri, 04 Oct 2019 09:20:50 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 280/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Fri, 04 Oct 2019 09:13:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 279/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Fri, 04 Oct 2019 09:10:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 286/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Fri, 04 Oct 2019 09:01:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 287/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym Fri, 04 Oct 2019 08:57:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 290/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 04 Oct 2019 08:51:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Sztuka łączy pokolenia" Fri, 04 Oct 2019 08:49:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Zarządzenie Nr 295/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 04 Oct 2019 08:47:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 297/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 04 Oct 2019 08:34:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Podatek od środków transportowych 2019 rok Wed, 02 Oct 2019 13:32:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1622 Podatek od śrdków transportowych     Uchwała Nr XVIII/221/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. (Pobierz_druk)   Wzór deklaracji na podatek od środków transportu...... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Wed, 02 Oct 2019 11:37:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Wed, 02 Oct 2019 11:36:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Wed, 02 Oct 2019 10:38:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                           Stalowa Wola, dnia 24 września 2019r. POS-V.6220.14.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Dostawa i montaż kamer na Błoniach oraz Przedszkolu nr 6 w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – cz. III centralna ciepła woda Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli-Podwórko dla Pława – Etap I Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...