Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Zarządzenie Nr 354/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sat, 20 Oct 2018 11:22:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 352/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym Sat, 20 Oct 2018 11:20:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 351/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym Sat, 20 Oct 2018 11:18:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie o wydania postanowienia prostującego omyłkę w decyzji znak WOOŚ420.20.5.2017.PM.35 Fri, 19 Oct 2018 14:10:25 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH – DANE TELEADRESOWE Fri, 19 Oct 2018 10:35:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1419 ... Wykaz szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola Fri, 19 Oct 2018 07:36:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1463 Wykaz  szkół   Nazwa szkoły Adres szkoły Dyrektor Telefon/ Nr RSPO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego   37-450- Stalowa Wola, ul. Dmowskiego...... DANE TELEADRESOWE URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA Thu, 18 Oct 2018 13:13:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1180 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 2/2018 z dnia 27.07.2018 r. Wed, 17 Oct 2018 14:34:40 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie inwestycji drogowej Wed, 17 Oct 2018 09:22:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Wykaz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola Wed, 17 Oct 2018 09:03:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1463 Wykaz przedszkoli   Nazwa przedszkola Adres przedszkola Dyrektor Telefon   Przedszkole nr 1 37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja punktu zbierania i przetwarzania odpadów drewna na terenie działki 102/616 przy ul. Tołwińskiego 10 w Stalowej Woli” Wed, 17 Oct 2018 08:45:48 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339      Stalowa Wola, dnia 16 października 2018r. ITP-V.6220.15.2018.AS.5                                              O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października...... Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 201-2020 Tue, 16 Oct 2018 09:42:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa instalacji do produkcji nawozu organiczno-mineralnego Oskar na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli” Fri, 12 Oct 2018 13:52:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5 Thu, 11 Oct 2018 09:27:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw przy PSP Nr 1 i PSP Nr 4 w Stalowej Woli Thu, 11 Oct 2018 09:17:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola Wed, 10 Oct 2018 14:35:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola Wed, 10 Oct 2018 14:33:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji środowikowej w sprawie „Montaż kabino-suszarki lakierniczej w Wydziale M16 w zakładzie LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o. w Stalowej Woli” Wed, 10 Oct 2018 13:47:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339      Stalowa Wola, dnia 9 października 2018r. ITP-V.6220.14.2018.AS.6                                              O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października...... Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wolaz organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Wed, 10 Oct 2018 10:40:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1410 ... Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli Tue, 09 Oct 2018 13:07:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Uchwała Nr LXXX/1046/18 Tue, 09 Oct 2018 12:22:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXX/1045/18 Tue, 09 Oct 2018 12:20:31 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXX/1044/18 Tue, 09 Oct 2018 12:16:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXX/1043/18 Tue, 09 Oct 2018 12:14:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXX/1042/18 Tue, 09 Oct 2018 11:46:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa wielopokoleniowych stref aktywności w ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli". Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...