Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 Fri, 28 Apr 2017 13:37:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1370 ... Uchwała Nr L/641/17 Fri, 28 Apr 2017 11:09:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/640/17 Fri, 28 Apr 2017 11:06:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/639/17 Fri, 28 Apr 2017 11:02:01 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/638/17 Fri, 28 Apr 2017 11:00:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/636/17 Fri, 28 Apr 2017 10:58:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/635/17 Fri, 28 Apr 2017 10:56:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/634/17 Fri, 28 Apr 2017 10:52:00 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/633/17 Fri, 28 Apr 2017 10:49:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr L/632/17 Fri, 28 Apr 2017 10:46:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA NR L/654/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Fri, 28 Apr 2017 09:10:49 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/652/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości Fri, 28 Apr 2017 09:08:24 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/648/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Fri, 28 Apr 2017 09:06:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A N R L/647/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Fri, 28 Apr 2017 09:04:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A N R L/646/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Fri, 28 Apr 2017 09:00:50 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA Nr L/651/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęta jest pod drogę powiatową nr 1025R ulicę Poniatowskiego w... Fri, 28 Apr 2017 08:57:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA NR L/649/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Fri, 28 Apr 2017 08:54:04 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/644/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Thu, 27 Apr 2017 14:12:39 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/645/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Thu, 27 Apr 2017 14:10:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/643/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Thu, 27 Apr 2017 14:08:48 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR L/650/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Thu, 27 Apr 2017 14:06:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego Osiedla „Hutnik” w Stalowej Woli Thu, 27 Apr 2017 11:27:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego Osiedla „Hutnik” w Stalowej Woli Thu, 27 Apr 2017 11:26:56 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Stalowej Woli Thu, 27 Apr 2017 11:08:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Decyzja PPIS w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola Wed, 26 Apr 2017 12:57:29 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...