Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Interpelacje i wnioski radnych Fri, 15 Feb 2019 15:06:32 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ... Zarządzenie Nr 49/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 15 Feb 2019 14:02:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – Klub Kolarski SOKÓŁ Stalowa Wola Fri, 15 Feb 2019 13:10:27 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1517 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz zagospodarowaniem terenu na działce gruntu o nr ewid..." Fri, 15 Feb 2019 12:47:46 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 13 lutego 2019r. POS-V.6220.8.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:37:43 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:36:25 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:36:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... 2019R. Thu, 14 Feb 2019 11:56:32 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1638 ... Interpelacje i wnioski radnych Thu, 14 Feb 2019 10:35:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1643 Imie i nazwisko Randego Interpelacje w sprawie Data otrzymania przez Prezydenta Miasta Treść interpelacji Odpowiedź na...... PROJEKT LISTY ZAMIAN MIESZKAŃ na rok 2018 Thu, 14 Feb 2019 10:08:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1403 ... PROJEKT LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ na rok 2018 Thu, 14 Feb 2019 10:07:26 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1403 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa placu magazynowania i przeładunku złomu wraz z dojazdem i odwodnieniem placu” Wed, 13 Feb 2019 12:50:10 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                        Stalowa Wola, dnia 11 lutego 2019r. POS-V.6220.7.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i rozbudowa hali produkcyjnej dla instalacji malowania elementów w związku z realizacją projektu "Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez... Tue, 12 Feb 2019 12:40:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 11 lutego 2019r. POS-V.6220.5.2019.AS.6   O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...... Zarządzenie nr 47/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 lutego 2019 r. Tue, 12 Feb 2019 12:40:01 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1367 ... Zarządzenie nr 46/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 lutego 2019 r. Tue, 12 Feb 2019 12:39:26 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1367 ... UCHWAŁA NR V/50/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:36:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA Nr V/49/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:34:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... U C H W A Ł A Nr V/48/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:32:07 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR V/47/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:29:48 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR V/46/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:27:19 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA Nr V/45/ 2019 Tue, 12 Feb 2019 10:24:43 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR V/44/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:19:25 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR V/43/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:16:35 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR V/42/2019 Tue, 12 Feb 2019 10:13:02 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR IV/31/2018 Tue, 12 Feb 2019 10:08:15 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...