Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę ulic: Kopernika, Jagiellońskiej, Kochanowskiego i Poprzecznej w Stalowej Woli Fri, 18 Aug 2017 14:02:50 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "inspektor ds. sieci szerokopasmowych" Fri, 18 Aug 2017 07:38:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1310 ... Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli – Charzewicach Thu, 17 Aug 2017 14:10:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 OKZ-V.271.40.2017                                                              Stalowa Wola, 17 sierpnia 2017 r.              Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej...... Odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 sierpnia 2017 roku Thu, 17 Aug 2017 13:59:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2016 rok Thu, 17 Aug 2017 09:59:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2016 rok Thu, 17 Aug 2017 09:57:56 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... Sprawozdanie o stanie należności za 2016 rok Thu, 17 Aug 2017 09:56:26 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2016 rok Thu, 17 Aug 2017 09:54:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2016 rok Thu, 17 Aug 2017 09:52:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... Odpowiedzi na zapytanie Wed, 16 Aug 2017 14:00:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Uchwała Nr LVI/730/17 Wed, 16 Aug 2017 08:13:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LVI/729/17 Wed, 16 Aug 2017 08:11:04 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LVI/728/17 Wed, 16 Aug 2017 08:09:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LV/726/17 Wed, 16 Aug 2017 08:05:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LV/724/17 Wed, 16 Aug 2017 07:57:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LV/723/17 Wed, 16 Aug 2017 07:54:56 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 275/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Mon, 14 Aug 2017 07:45:26 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Przebudowa ulicy Hubala w Stalowej Woli Fri, 11 Aug 2017 13:51:11 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Fri, 11 Aug 2017 11:31:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”” Thu, 10 Aug 2017 11:15:39 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” Thu, 10 Aug 2017 11:11:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stacji paliw oraz montaż podziemnego zbiornika na olej napędowy na działce 33/4 przy ul. Przemysłowej 4 w Stalowej Woli” Wed, 09 Aug 2017 13:00:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                    Stalowa Wola, dnia 8 sierpnia 2017r. ITP-V.6220.7.2017.AS.6                                                O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z...... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Reszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola -Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew” Wed, 09 Aug 2017 12:58:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA STALOWA WOLA Wed, 09 Aug 2017 11:41:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza przetarg ustny nieograniczony - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa Wed, 09 Aug 2017 10:27:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” realizowane w ramach zadania „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Sokół wraz ze zmianą sposobu użytkowania rozbudowy na strefę spotkań i rekreacji Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...