URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Zakup, dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.25.2014                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 17 kwietnia 2014 r., oferta złożona przez ITA Sp. z o.o. Sp.k., Skórzewo ul. Poznańska 104, 60 – 185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 506 081,30 zł (netto) + 116 398,70 zł VAT = 622 480 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ITA Sp. z o.o. Sp.k.          

Skórzewo ul. Poznańska 104

60 – 185 Poznań

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.3.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 17 kwietnia 2014 r., oferta złożona przez Elektronika Sp. o.o., ul. Józefa 26, 31 – 056 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 1 291 790 zł (netto) + 297 111,70 zł VAT = 1 588 901,70 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 60 miesięcy z wyjątkiem zasilacza UPS na który udzielono gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

KAPSCH Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

72,64

 

12

 

84,64

2

ELEKTRONIKA Sp. z o.o.

ul. Józefa 26

31 – 056 Kraków

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.20.2014                                                                                                            Stalowa Wola, 04.04.2014 r.

         

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n  „Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.".- wybrana została, w dniu 04.04.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104, Skórzewo 60-185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 324 790,00 zł (netto) + VAT = 399 491,70 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1

Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104

Skórzewo

60-185 Poznań

100 100

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.18.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez NLAB Sp. z. o.o., ul. Sekwoi 4, 05 – 077 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości  162 565,04 zł (netto) + 37 389,96 zł VAT = 199 955 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

NLAB Sp. z o.o.

ul. Sekwoi 4

05 – 077 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.16.2014                                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 – go Maja 2/170, 00 – 391 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 221 100 zł (netto) + 50 853 zł VAT = 271 953 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 – go Maja 2/170

00 – 391 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja młynów oraz pieców komorowych stanowiących wyposażenie laboratorium dydaktycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.17.2014                                                                                                          Stalowa Wola, 04.04.2014 r.

        

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja młynów oraz pieców komorowych stanowiących wyposażenie laboratorium dydaktycznego dla potrzeb  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli"- wybrana została, w dniu 04.04.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę MERAZET Spółka Akcyjna ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 114 750,00 zł (netto) + VAT = 141 142,50 zł (brutto) oraz gwarancji 36 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

 

1

MERAZET Spółka Akcyjna

Ul. Jakuba Krauthofera 36

60-203 Poznań

 

80

 

20

 

100

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.19.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 252 000 zł (netto) + 57 960 zł VAT = 309 960 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102

05 – 092 Łomianki

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów oraz zestawu do analizy obrazu stanowiących wyposażenie laboratoriów dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.15.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 25 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów oraz zestawu do analizy obrazu stanowiących wyposażenie laboratoriów dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 25 marca 2014 r., oferta złożona przez MIKROLAB Tadeusz Gągała, ul. Puławska 25 U5, 20 – 051 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 80 900 zł (netto) + 18 607 zł VAT = 99 507 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

MIKROLAB

Tadeusz Gągała

ul. Puławska 25 U5

20 – 051 Lublin

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.14.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, 26.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 26.03.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Uni-Export Instruments Polska Ludwika Kieckiego 4A lok 50, 04-369 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 504 000 zł (netto) + VAT = 619 920,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Uni-Export Instruments Polska Ludwika Kieckiego 4A lok 50, 04-369 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja dygestoriów i mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or-VI.271.10.2014                                                                       Stalowa Wola, 10.04.2014 r.
    
                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja dygestoriów i mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli” - wybrana została, w dniu 10.04.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 474 350,00 zł (netto) + VAT  583 450,50 (brutto) oraz gwarancję 60 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny i gwarancji, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Matrix Infralab Sp. z o. o.

Ul. Nowopogońska 1

41-200 Sosnowiec

 

70,82

 

 

20

 

90,82

2

POL-LAB Sp. z o. o. sp. k.

Ul. Generała Maczka 9

43-300 Bielsko-Biała

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

3

TAWO Tadeusz Flieger

ul. Grochowska 12

60-277 Poznań

 

80

 

 

20

 

100

 

4

Inter-Labortechnik

Biuro Handlowe

Marcin Fajerski

Ul. Grzybowa 4, Bogucin

62-006 Kobylnica

 

Nie dotyczy

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

5

Biuro Inżynieryjno Handlowe „ARTUSS” Luśnia Artur

Ul. Łukasiewicza 30

38-400 Krosno

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.11.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 13 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

   Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert tj. do godz. 12:00 dnia 12 marca 2014 r., jedyną ofertę złożyła firma Spectro-Lab Jan Borkowski z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 – go Maja 2/170, na kwotę 271 953 zł brutto, natomiast zabezpieczone przez Zamawiającego środki na realizacje niniejszego postępowania to kwota 175 000 zł. W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie przetargowe, ze względu na cenę oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.05.2014                                                                                                            Stalowa Wola, 07.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.".- wybrana została, w dniu 07.03.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104, Skórzewo 60-185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 324 790,00 zł (netto) + VAT = 399 491,70 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104

Skórzewo

60-185 Poznań

 

 

100

 

 

100

 


Or-VI.271.5.2014                                                                            Stalowa Wola, 17.03.2014 r.

 

                                                      WSZYSCY WYKONAWCY

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli na podstawie art 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze względu na niemożliwą do usunięcia wadę postępowania

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.9.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 3 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 3 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 252 000 zł (netto) + 57 960 zł VAT = 309 960 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102

05 – 092 Łomianki

 

80

 

20

 

100

 


Or – VI.271.9.2014                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 17 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja  zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.8.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 7 marca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

                  Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 7 marca 2014 r., oferta złożona przez NLAB Sp. z. o.o., ul. Sekwoi 4, 05 – 077 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości  162 565,04 zł (netto) + 37 389,96 zł VAT = 199 955 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

NLAB Sp. z o.o.

ul. Sekwoi 4

05 – 077 Warszawa

 

80

 

20

 

100


Or – VI.271.8.2014                                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 17 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja  zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą.

Generuj PDF
Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Or – VI.271.7.2014                                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 27 luty 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 27 lutego 2014 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 17 940 zł (netto) + 4 126,20 zł VAT = 22 066,20 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.04.2014                                                                                                         Stalowa Wola, 12.03.2014 r.

 

                                                                       WSZYSCY OFERENCI
 


Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), unieważnia postępowanie, pn. "Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli". W wyżej wymienionym postępowaniu nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.6.2014                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 24 luty 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 24 lutego 2014 r., oferta złożona przez ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, Andrzej Sollich, Rębiechowo, ul. Złota 9, 80 – 297 Banino. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 74 861,06 zł (netto) + 17 218,04 zł VAT = 92 079,10 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

ATLAS-SOLLICH

Zakład Systemów Elektronicznych

Andrzej Sollich, Rębiechowo, ul. Złota 9

80 – 297 Banino

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Or – VI.271.1.2014                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 12 lutego 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli”.   

 

                                                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 lutego 2014 r., jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 14, na kwotę 37 330,50 zł brutto, natomiast zabezpieczone przez Zamawiającego środki na realizacje niniejszego postępowania to kwota 10 000 zł. W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie przetargowe, ze względu na cenę oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Generuj PDF
Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.89.2013                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 6 lutego 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 6 lutego 2014 r., oferta złożona przez Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS, Luśnia Artur, ul. Ignacego Łukasiewicza 30, 38 – 400 Krosno. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 634 479,51  zł (brutto).

         W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MIKOMAX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostawcza 4

93 – 231 Łódź

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85 – 374 Bydgoszcz

 

78,65

 

78,65

3

Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS

Luśnia Artur

ul. Ignacego Łukasiewicza 30

38 – 400 Krosno

 

100

 

100


Or – VI.271.89.2013                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 24 lutego 2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O  POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY

 

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 24 lutego 2014 r., oferta złożona przez Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS, Luśnia Artur, ul. Ignacego Łukasiewicza 30, 38 – 400 Krosno. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 634 479,51  zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MIKOMAX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostawcza 4

93 – 231 Łódź

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85 – 374 Bydgoszcz

 

78,65

 

78,65

3

Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS

Luśnia Artur

ul. Ignacego Łukasiewicza 30

38 – 400 Krosno

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup Serwera do obsługi SIP-u na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.98.2013                                                        Stalowa Wola, 15 stycznia  2014 r.


                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup Serwera do obsługi SIP-u na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została, w dniu 15 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy OMNITEC Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wilanowskiej 115/8 w Warszawie.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 29.990,00 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Impact IT Sp. z o. o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
69,31 69,31
2. Przedsiębiorstwo Pioneer Igor Długosz
Pl. Dworcowy 1
37-300 Leżajsk

86,31
86,31
3. OMNITEC Sp. z o. o.
al. Wilanowska 115/8
02-765 Warszawa
100,00 100,00


 

Generuj PDF
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu , aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i użytkowych celem sprzedaży i zamiany dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”

Or – VI.271.97.2013                                                          Stalowa Wola, 14 stycznia  2014 r.

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu , aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i użytkowych celem sprzedaży i zamiany dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 28/6 w Stalowej Woli.
       Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  134,00 zł brutto za wycenę jednej działki celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu.  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
49,52 49,52
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
70,74 70,74
5. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 28/6 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  145,00 zł brutto za wycenę jednej działki celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Szacowanie Nieruchomości Halina Wiśniewska ul. Wrzosowa 13
35-604 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
3. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
53,58 53,58
4. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
41,51 41,51
6. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Ewa Waciak
ul. Kruhelska 50
37-700 Przemyśl
72,86 72,86
7. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola

100,00
100,00

dla części III zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Ewa Rap z siedzibą w Pilchowie 282.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  158,67 zł brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
30,71 30,71
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
100,00 100,00
5.
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Ewa Waciak
ul. Kruhelska 50
37-700 Przemyśl
79,73 79,73
6. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
96,16 96,16

  dla części IV zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Ewa Rap z siedzibą w Pilchowie 282.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  448,95 zł brutto za wycenę jednego lokalu użytkowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
86,90 86,90
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4 Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
100,00 100,00
5. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
95,51 95,51

 

Generuj PDF
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku

Or – VI.271.93.2013                                                                                                        Stalowa Wola, 16 stycznia  2014 r.


                                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu.
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.476,00 zł brutto za podział działek na 2 nowe działki oraz 246,00 zł brutto za każdą następną powyżej 2 działek.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
96,87 96,87
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 90,24 90,24
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
100,00 100,00
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
69,23 69,23
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
88,57 88,57
7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
82,05 82,05

dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy GEORES Sp. zo o.o. Z siedzibą przy ul. Targowej 3 w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 676,50 zł brutto za za wznowienie granic nieruchomości do czterech punktów oraz 221,40 zł brutto za każdy następny punkt.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów

1.
Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
85,56 85,56
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 68,42
68,42
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
82,86 82,86
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
27,07 27,07
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
75,00 75,00
7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
45,00 45,00

dla części III zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40A w Leżajsku. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 307,50 zł brutto za zmianę użytkowania gruntu bez pomiaru  za 1 działkę oraz 553,50 zł brutto za za zmianę użytkowania gruntu z pomiarem  za 1 działkę.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
67,50 67,50
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 86,00
86,00

3.
Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec

73,50
73,50
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
51,27 51,27
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
100,00 100,00
6. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola

78,86
78,86

dla części IV zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy GEO-MARGO Marek Pruchnik z siedzibą ul. Lwowskiej 9/1 35-301 w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.337,00 zł brutto za rozgraniczenie  nieruchomości do 4 punktów granicznych oraz 369,00 zł brutto za każdy następny punkt graniczny.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1. Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy

2.
GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
80,38 80,38
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 86,67 86,67
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
80,80 80,80
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
60,74 60,74
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
86,00 86,00

dla części V zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 615,00 zł brutto za zniesienie działek ewidencyjnych do 10 działek ewidencyjnych znoszonych oraz 123,00 zł brutto za każdą następną działkę ewidencyjną znoszoną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część V zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
60,00 60,00
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 66,00 66,00
3. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
78,00 78,00
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
69,00 69,00
5. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
59,00 59,00

dla części VI zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie wykazów synchronizacyjnych na kwotę 492,00 zł brutto za jedną działkę ewidencyjną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VI zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
80,00
80,00
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 100,00 100,00
3. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
80,00 80,00
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
66,67 66,67

dla części VII zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut z siedzibą przy ul. Hutniczej 8/5 w Stalowej Woli. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie kart inwentaryzacyjnych na kwotę  246,00 zł brutto za jedną działkę ewidencyjną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VII zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
44,44 44,44
2. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
36,36 36,36
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
25,00 25,00
4. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części VIII zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie operatów numeracji porządkowej nieruchomości na kwotę 24,60 zł brutto za za jeden nr porządkowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VIII zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
5,71 5,71
2. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
100,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
50,00 50,00
4. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
80,00 80,00

 

Generuj PDF
Budowa sieci Internetu bezprzewodowego w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.94.2013                                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci Internetu bezprzewodowego w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 9 stycznia 2014 r., oferta złożona przez. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 154 000 zł (netto) + 35 420 zł VAT = 189 420 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Kapsch Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.91.2013                                                         Stalowa Wola, 16 grudnia  2013 r.


                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stalowa Wola
”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o. o. z siedzibą w Annopolu przy ul. Rynek 10.
       Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  12.387,05 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. K2 OFFIS Sp. z o. o.
ul. Librowszczyzna 3
 31-030 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy

2.
 Przedsiębiorstwo „ANNEX” Sp. z o. o.
ul. Rynek 10
23-235 Annopol
100,00
100,00
3. Resgraph Sp. z o. o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów

95,50
95,50
4. Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK
ul. Ks. Ściegiennego 32
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy
Nie dotyczy


dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  4.129,94 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. K2 OFFIS Sp. z o. o.
 ul. Librowszczyzna 3
 31-030 Kraków

Nie dotyczy
Nie dotyczy
2. Resgraph Sp. z o. o.
 ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
100,00 100,00


 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2014 roku.

Or – VI.271.87.2013                                                                       Stalowa Wola, 11 grudnia  2013 r.


                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2014 roku”, wybrana została, w dniu 11 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19 w Rzeszowie.
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  149.279,23 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. RESGRAPH Sp. z o. o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
100,00 100,00
2. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B
 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Hurt Papier Ryszard Cebula S. Jawna
 ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów

Nie dotyczy
Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.81.2013                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 16 grudnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie powszechnych usług pocztowych  dla Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta złożona przez Inpost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 179 914,36 zł (netto) + 41 380,30 zł VAT = 221 294,66 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00 – 940 Warszawa

 

98,91

 

98,91

2

Inpost Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30 – 624 Kraków

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego

Or-VI.271.77.2013                                                                                                         Stalowa Wola, 09.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Udzielenie kredytu długoterminowego”.- wybrana została, w dniu 09.12.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Bank Polska Kasa Opieki S.A., Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 2 286 780,05 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

82,62

 

82,62

2

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Al. Jana Pawła II 13

37-450 Stalowa Wola

 

100

 

100

3

Nadsański Bank Spółdzielczy

ul. Okulickiego 56 C

37-450 Stalowa Wola

 

73,93

 

73,93

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”

Or-VI.271.85.2013                                                                                                                   Stalowa Wola, 03.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 03.12.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Resgraph Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 1 945,02 zł (netto) + VAT = 2392,35 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

DMD S.C. Paweł Miturski,

Dorota Miturska

ul. Staroniwska 41 B

35-101 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

 

97,01

 

97,01

3

Przedsiębiorstwo „Annex”

ul. Rynek 10

23-235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Druk Tech Waldemar Kawalec

ul. Orzeszkowej 13

35-006 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

Resgraph Sp. z o. o.

ul. Boya Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

 

100

 

100

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa książek do Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola

Or – VI.271.84.2013                                                        Stalowa Wola, 20 listopada 2013 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa książek do Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola”, wybrana została, w dniu 20 listopada  2013 r., oferta wykonawcy Oficyna Księgarsko – Wydawnicza „HORYZONT” S.C. P. Sycan R. Sycan z siedzibą w Łodzi przy ul. Przedborskiej 4.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  99.988,22  zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Oficyna Księgarsko – Wydawnicza „HORYZONT” S.C. P. Sycan, R. Sycan
ul. Przedborska 4,  93-245 Łódź

100,00 100,00
2.

Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK
ul. Ściegiennego 32
37-464 Stalowa Wola


Nie dotyczy

Nie dotyczy


 

Generuj PDF
„Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola”

Or-VI.271.83.2013                                                                                                       Stalowa Wola, 19.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola”.- wybrana została, w dniu 19.11.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Esri Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 141 000,00 zł (netto) + VAT = 173 430,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Esri Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Or – VI.271.80.2013                                                                                                                   Stalowa Wola, dnia 13 listopada 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5”, wybrana została w dniu 13 listopada 2013 r., oferta złożona przez PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35 – 307 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 128 900 zł (netto) + 29 647 zł VAT = 158 547 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ADAPTEQ ENGINEERING

Jolanta Piasecka

ul. Szczęśliwa 16

05 – 092 Łomianki

 

Nie  dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Konsorcjum firm:

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek – lider konsorcjum

ul. Wapiennikowa 19A

25 – 112 Kielce,

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji OBBUD Andrzej Kuleta – partner konsorcjum

ul. Barwinek 15/60

25 – 150 Kielce

 

89,52

 

89,52

3

NADROMAR Jan Marszałek

ul. Malczewskiego 7/29

35 – 114 Rzeszów

 

56,54

 

56,54

4

Ekoinwestycje Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1a

15 – 620 Białystok

 

74,08

 

74,08

5

Zamojska Dyrekcja Inwestycji

„ZDI” Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6

22 – 400 Zamość

 

96,92

 

96,92

6

NBQ Sp. z o. o.

ul. Gdańska 3c

70 – 660 Szczecin

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

7

PROMOST CONSULTING

T. Siwowski Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

35 – 307 Rzeszów

 

100

 

                     100

 

Generuj PDF
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.79.2013                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 4 listopada 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

              Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 4 listopada 2013 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 777 777 zł (netto) + 178 888,71 zł VAT = 956 665,71 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

POLBUD Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów 

 

100

 

100

2

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Kosowy 73

36 – 107 Przyłęk

 

83,29

 

83,29

3

Firma Budowlana REM-BUD I

Bronisław Drąg Sp.j.

Al. Jana Pawła II 60B

37 – 450 Stalowa Wola

 

90,37

 

90,37

 

Generuj PDF
„Zakup Serwera do obsługi SIP-u oraz komputera na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”

Or-VI.271.70.2013                                                                                 Stalowa Wola, 09.12.2013 r.                                                                            WSZYSCY OFERENCI


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia postępowanie, pn.  „Zakup Serwera do obsługi SIP-u oraz komputera na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty w terminie.

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Or – VI.271.76.2013                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 24 października 2013 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5”.

 

                                                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

              Zamawiający opisując w ogłoszeniu o zamówieniu jak również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, a także opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku, wskazał, iż „warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie główne usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Menedżera Projektu, Inwestora Zastępczego lub Nadzoru Inwestorskiego, o wartości zamówienia każdego z nich nie mniejszej niż  20 000 000 zł brutto, co winien potwierdzić dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.       Należy zwrócić uwagę, iż wskazany powyżej warunek doświadczenia zawodowego, narusza normę wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp., gdyż wymaga się od Wykonawcy wykazania doświadczeniem zawodowym, kilku dziesięcio-krotnie wyższym od szacunkowej wartości zamówienia, która została ustalona przez Zamawiającego  zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 1 i 3 ustawy Pzp., na kwotę 407 504 zł. Tak opisany wymóg doświadczenia zawodowego, znacząco zawęża krąg wykonawców mogących brać udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, co jednocześnie może być przyczyną do unieważnienia  potencjalnie zawartej umowy.  

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli

Or – VI.271.74.2013                                               Stalowa Wola, 23 października 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 23 października 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PRIMA-BUD” z siedzibą przy ul. Wiśniowej 5A w Sandomierzu.
    Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 242.015,12 zł brutto.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.
ul. Henryka Sienkiewicza 231B
39-400 Tarnobrzeg
80,30 80,30
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” ul. Wiśniowa 5A  27-600 Sandomierz 100,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
62,75 62,75
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET – Tadeusz Kosikowski
ul. Batalionów Chłopskich 10
39-400 Tarnobrzeg
86,77 86,77

5.
Firma Budowlana Rem-Bud I Bronisław Drąg Sp. Jawna   al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
86,16 86,16

 

Generuj PDF
Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C) – zakończenie budowy.

Or-VI.271.66.2013                                                                                                Stalowa Wola, 16.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C) - zakończenie budowy. - wybrana została, w dniu 16.10.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 8 916 965,45 zł (netto) + VAT = 10 967 867,50 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

„Stalprzem” Sp. z o. o.

ul. Spacerowa 1

37-450 Stalowa Wola

 

85,16

 

85,16

 

2

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola

Or-VI.271.75.2013                                                                                                      Stalowa Wola, 30.10.2013 r.

 

                                   WSZYSCY OFERENCI

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. Poz. 907 , 984, 1047), unieważnia postępowanie, pn. „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola” z dnia 03 października 2013 r. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realiację tego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszyej oferty.

 

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli

Or – VI.271.73.2013                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 11 października 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 11 października 2013 r., oferta złożona przez Spółdzielnie Inwalidów „ZRYWPOL”, ul. Targowa 16, 37 – 464 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. o wartości 88 560 zł (netto) + 20 368,80 zł VAT = 108 928,80 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Agencja Doradczo-Handlowa

„JARL” Jarosław Skalski

ul. Leśna 4

33 – 100 Tarnów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel

ul. Szarotkowa 9

35 – 604 Rzeszów

 

90,33

 

90,33

3

PPHU Specjał Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 80 lok. nr 5

00 – 175 Warszawa

 

64,85

 

64,85

4

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60 – 542 Poznań

 

52,73

 

52,73

5

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz

ul. płk. Kazimierza Iranka Osmeckiego 6

35 – 506 Rzeszów

 

50,62

 

               50,62

6

MULTISERVICE Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3H

10 – 165 Olsztyn

 

35,84

 

                 35,84

7

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16B

41 – 500 Chorzów

 

49,30

 

49,30

8

Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 8A

58 – 506 Jelenia Góra

 

51,55

 

                   51,55

9

INWEMER System Sp. z o.o.

ul. Sulejowska 45

97 – 300 Piotrków Trybunalski

 

48,94

 

                   48,94

10

Firma Handlowo-Usługowa „PERFEKT”

ul. Legionów Piłsudskiego 6A

32 – 800 Brzesko

 

49,53

 

                   49,53

11

WASH SERWIS

DOROTA i ARTUR SZCZUPAK Sp. j.

Al. Jana Pawła II 18B

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

12

F.H.U. MC Perfekt

ul. Sikorskiego 72

32 – 800 Brzesko

 

73,88

 

73,88

13

Spółdzielnia Inwalidów „ZRYWPOL”

ul. Targowa 16

37 – 464 Stalowa Wola

 

100

 

                  100

14

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

70,85

 

70,85

15

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„TOP-SERVIS”

Bąk Mirosław

39 – 331 Chorzelów 196

 

58,01

 

58,01

 

 

Generuj PDF
Modernizacja dróg na os. Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – I Etap ul. Grunwaldzka – roboty drogowe

Or – VI.271.57.2013                                                  Stalowa Wola,  28 października 2013 r.

                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg na os. Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – I Etap ul. Grunwaldzka – roboty drogowe”, wybrana została, w dniu 28 października 2013 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. Z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Józefa Zajączka 9.
   Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 596.104,46 zł brutto.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47B
36-060 Głogów Małopolski – Lider
MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o. o. ul. Rzeszowska 194
37-420 Rudnik nad Sanem

Nie dotyczy Nie dotyczy
2.

Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

100,00 100,00
3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

98,80
98,80
4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

92,18 92,18

 

Generuj PDF
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Or – VI.271.68.2013                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 2 października 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

                      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 2 października 2013 r., oferta złożona przez POLBUD Tomasz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 593 879,86 zł (netto) + 136 592,37 zł VAT = 730 472,23 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Kosowy 73

36 – 107 Przyłęk

 

55,41

 

55,41

2

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91

39 – 304 Czermin

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

3

POLBUD Tomasz Szczepański

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów

 

100

 

100

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

POLBUD Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów  

 

91,16

 

91,16

 

Generuj PDF
Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ulicy Czarnieckiego 6 w Stalowej Woli

Or – VI.271.63.2013                                                        Stalowa Wola,  20 września 2013 r.

                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ulicy Czarnieckiego 6 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 20 września 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 56.602,72 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. PBMH Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Firma Rem-Bud-I Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B, 37-450 Stalowa Wola
84,41 84,41
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek
ul. Kręta 48, 37-400 Nisko
99,91 99,91
4.  „BUDO-TRANS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli - Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal oraz rzutni pchnięcia kulą

Or – VI.271.61.2013                                                Stalowa Wola,  13 września 2013 r.
 

                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli - Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal oraz rzutni pchnięcia kulą”, wybrana została,  w dniu 13 września 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli.
      Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 283.593,25 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Siek
37-413 Harasiuki 81a
83,79 83,79
2.
Firma Budowlana „MAX-BUD” Mariusz Mieszkowicz
ul. Kwiatkowskiego 3/24, 39-400 Tarnobrzeg
85,33 85,33
3.   „BUDO-TRANS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00 

Generuj PDF
Budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenie od ul. Grabskiego do terenów inwestycyjnych w Stalowej Woli – droga na działce nr 102/584 oraz przebudowa fragmentu ul. Grabskiego

Or – VI.271.53.2013                                                    Stalowa Wola,  11 września 2013 r.


                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenie od ul. Grabskiego do terenów inwestycyjnych w Stalowej Woli – droga na działce nr 102/584 oraz przebudowa fragmentu ul. Grabskiego”, wybrana została,  w dniu 11 września 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
      Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.185.890,56 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o.
Rudna Mała 47B
36-060 Głogów Małopolski
98,49 98,49
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
79,90 79,90
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
100,00
100,00


 

Generuj PDF
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Rozwadów i os. Charzewice w Stalowej Woli

Or – VI.271.58.2013                                                      Stalowa Wola,  13 września 2013 r.


                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Rozwadów i os. Charzewice w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 13 września 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskał, J. Cygan, J. Janiec Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Piekarskiej 12 w Tarnobrzegu.
     Kryterium wyboru ofert była cena . Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 366.490,73 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik
ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów
92,06 92,06
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
J. Korkosz  Sp. Jawna
ul. Nowa 93,  37-400 Nisko
97,27 97,27
3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ  A. Błyskał, J. Cygan, J. Janiec Sp. Jawna ul. Piekarska 12,  39-400 Tarnobrzeg   100,00 100,00
4. Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127,  37-450 Stalowa Wola
96,83 96,83


 

Generuj PDF
ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 2 DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W STALOWEJ WOLI Ul. Wańkowicza 72/2

Or-VI.271.59.2013                                                                                                           Stalowa Wola, 16.09.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.- wybrana została, w dniu 16.09.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek z siedzibą przy ul. Krętej 48, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 269 501,07 zł (netto) + VAT = 331 486,31 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Paula Invest PL Beata Kołtun

ul. Wolska 11/314

20-411 Lublin

 

86,71

 

86,71

2

Walski-Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski S.C.,

Stale 419

39-400 Tarnobrzeg

 

82,93

 

82,93

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek

ul. Kręta 48

37-400 Nisko

 

100

 

100

4

Firma Budowlana REM-BUD-I

Bronisław Drąg Spółka Jawna

ul. Jana Pawła II 60 B

37-450 Stalowa Wola

 

83,44

 

83,44

5

BUDOART Michał Łata

ul. Sandomierska 64

37-464 Stalowa Wola

 

99,58

 

99,58

6

PPU WOMA Marek Wożniak

ul. Chmielna 41

37-464 Stalowa Wola

 

84,80

 

84,80

 

 

Generuj PDF
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.60.2013                                                 Stalowa Wola, dnia 5 września 2013 r.

                                                   

                                                         WSZYSCY OFERENCI


          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U z 2013 r., poz. 907), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty o szacunkowej wartości ustalonej na kwotę 152.569,37 zł brutto, przewyższa wartość pieniężną  tj., kwotę 90.775,00 zł brutto, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
         Z w/w powodu niniejsze postępowanie, należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5.

Or-VI.271.54.2013 r.                                                                 Stalowa Wola, 06.09.2013 r.

 

                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

 

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z 29.01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ) informuje, że prowadzone przez Gminę Stalowa Wola postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” z dnia 30.07.2013 r. zostało unieważnione.

 

 

 

Generuj PDF
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza - ETAP I ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola - Charzewice

Or-VI.271.55.2013                                                                             Stalowa Wola, 29.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza - ETAP I ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola - Charzewice"- wybrana została, w dniu 29.08.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Firma Budowlana Rem – Bud – I Bronisław Drąg Sp. J., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 71 087,23 zł (netto) + VAT = 87 437,29 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Firma Budowlana Rem – Bud – I Bronisław Drąg Sp. J

ul. Jana Pawła II 60 B,

37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli – Etap II

Or – VI.271.43.2013                                                Stalowa Wola,  12 sierpnia 2013 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli – Etap II”, wybrana została, w dniu 12 sierpnia 2013 r., oferta Firmy WID Szymańska Dorota z siedzibą przy ul. Staszica 10A w Rzeszowie.
    Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 178.862,04 zł brutto oraz oświadczył że udziela  60 miesięcznej gwarancji na meble biurowe będące przedmiotem zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 Firma WID Szymańska Dorota
ul. Staszica 10A
35-051 Rzeszów
80,00
20,00
100,00


 

Generuj PDF
Ochrona placu budowy wraz z obiektem przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli (dz. nr ew 26/38).

Or-VI.271.52.2013                                                                                            Stalowa Wola, 5 sierpnia 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ochrona placu budowy wraz z obiektem przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli (dz. nr ew 26/38), wybrana została, w dniu 5 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław z siedzibą w Chorzelowie. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie 18.007,20 zł brutto.

W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław

39-331 Chorzelów 196

100,00

100,00

2.

Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Rejtana 8 35-959 Rzeszów

80,87

80,87

3

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 25, 37-450 Stalowa Wola

69,54

69,54

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

66,67

66,67

5

Ochrona 24” Piotr Mielniczek

ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 


 


 


 

Generuj PDF
Termomodernizacja budynków : PSP nr 1, Przedszkola nr 4, Zespół Szkół Nr 3,Gimnazjum Katolickie, OSP przy ul. Targowej w Stalowej Woli.

Or-VI.271.51.2013                                                                                                      Stalowa Wola, 19.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Termomodernizacja budynków : PSP nr 1, Przedszkola nr 4, Zespół Szkół Nr 3,Gimnazjum Katolickie, OSP przy ul. Targowej w Stalowej Woli” - wybrana została, w dniu 19.08.2013 r. oferta złożona przez Wykonawcę Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. j. z siedziba przy Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 2 697 243,65 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum Firm:

Walski-Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski S.C.Stale 419,

39-400 Tarnobrzeg,

POLARIS Sp. z o. o.,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10,

39-400 Tarnobrzeg,

Hydrogaz G.K.Kopeć Sp.J.,

ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowskiej 223

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Nie dotyczy

2

„NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Markiewicz Stanisław

ul. Wyszyńskiego 2, 38-400 Krosno

 

 

79,31

 

 

79,31

3

Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 11,

37-450 Stalowa Wola

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

4

Konsorcjum firm:

ECORES Sp. z o. o.

ul. Kaczeńcowa 5

35-604 Rzeszów

A&B Pelic

ul. Gen. W. Sikorskiego 10

37-464 Stalowa Wola

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

Nie dotyczy

5

Firma Wielobranżowa „POL-BUD”

Mariusz Klinczak

ul. Pieczonogi 50

28-220 Oleśnica

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

6

Firma Budowlana

REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. j.

Al. Jana Pawła II 60 B

37-450 Stalowa Wola

 

100

 

100

 

 

Generuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola

Or-VI.271.24.2013                                                                                            Stalowa Wola, 02.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola” - wybrana została, w dniu 02.08.2013 r. oferta złożona przez Wykonawcę Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 10 134 773,75 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.37.2013                                                       Stalowa Wola,  2 sierpnia 2013 r.


                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke z siedzibą przy ul. Lelewela 30 w Poznaniu.
    Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 457.969,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 FREDEN
Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke
ul. Lelewela 30, 61 409 Poznań
80,00 20,00 100,00 

Generuj PDF
Świadczenie usług sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli

Or-VI.271.50.2013                                                                                                            Stalowa Wola, 25.07.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Świadczenie usług sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli- wybrana została, w dniu 25.07.2013 r.. oferta złożona przez wykonawcę Prometeusz Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 103 104,00 zł brutto. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

F.H.U. MC Perfect

ul. Sikorskiego 72

32-800 Brzesko

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

FMD Działkowski Marcin

ul. Zygmuntowska 12

39-300 Mielec

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

 

79,47

 

79,47

4

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz

ul. Płk. K. Iranka Osmeckiego 6

35-506 Rzeszów

 

 

99,42

 

 

99,42

5

Prometeusz Sp. z o. o.

Zakład Pracy Chronionej

ul. Popiełuszki 6

37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

6

Skarem Sp. z o. o.

ul. 1 sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

 

56,38

 

56,38

 

 

 

Generuj PDF
Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne

Or – VI.271.49.2013                                                                    Stalowa Wola,  19 lipca 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne”,  wybrana została, w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy PKO Bank Polski S.A. Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Rejtana 53B w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o  cenie 6.000,00 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Piękna nr 20
00-549 Warszawa
8,00 8,00
2
PKO Bank Polski S.A.
Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53 B
35-326 Rzeszów
100,00 100,00
3 Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Okulickiego 56C
37-450 Stalowa Wola
2,00 2,00
4 Bank Pekao S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne
Centrum Korporacyjne w Mielcu
Al. Jana Pawła II 13
37-450 Stalowa Wola
23,53 23,53


 

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

Or – VI.271.45.2013                                                                                                                              Stalowa Wola,  30 lipca 2013 r.

                                                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli”, wybrana została, dla części I w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Firmy Transportowo-Budowlano-Drogowej „DYLMEX” Tomasz Dyl z siedzibą w Staszowie przy ul. Rokowskiej 33. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  612,54 zł (brutto) za wbudowanie 1 tony masy mineralno-bitumicznej „na gorąco”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
100,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 90,71 90,71
3 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9  01-518 Warszawa
78,23 78,23
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
90,55 90,55
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 92,23 92,39

dla części II w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa „MOLTER” Spółka z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47B. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie 1094,70 zł (brutto) za wbudowanie 1 tony masy mineralno-bitumicznej „na zimno”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów

87,25
87,25
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 100,00 100,00

3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
55,97 55,97
4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 74,17 74,17

dla części III w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  33,09 zł (brutto) za wykonanie 1 m2 nakładki z masy mineralno – bitumicznej „na gorąco”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części III oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
86,28 86,28
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 93,71 93,71
3 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9 ,  01-518 Warszawa

78,79
78,79
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
73,70 73,70
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 100,00 100,00

dla części IV w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  7,38 zł (brutto) za ułożenie 1 m2 warstwy klińca przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części IV oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,    01-518 Warszawa
70,55 70,55
2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 100,00
100,00

dla części V w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  29,69 zł (brutto) za wykonanie 1 m2  koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części V oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  01-518 Warszawa
100,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 92,84 92,84
3 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy

dla części VI w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  590,40 zł (brutto) za wykonanie 1 szt przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VI oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części VII w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Sp. z o. o. ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  80,07 zł (brutto) za 1m2 - rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VII oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
93,00 93,00
2 BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,   37-450 Stalowa Wola
86,80
86,80
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
76,59 76,59

dla części VIII w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Sp. z o. o. ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  78,41 zł (brutto) za 1m2 - rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych wraz z ułożeniem nowej z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VIII oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
96,59 96,59
2 „BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 85,00 85,00
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
79,68 79,68

dla części IX w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  79,70 zł (brutto) za 1mb - rozebranie krawężników betonowych wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części IX oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
92,57 92,57
2 „BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola

93,04
93,04
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola 100,00 100,00
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

99,69
99,69

dla części X w dniu 30 lipca 2013 r., oferta  wykonawcy Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  9,84 zł (brutto) za wykonanie 1m2 warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części X oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
45,75 45,75
2 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola
85,77
85,77 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.33.2013                                                     Stalowa Wola,  2 sierpnia 2013 r.

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy mikroLAB Tadeusz Gągała z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 25 U5.
     Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 359.160,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 MikroLAB Tadeusz Gągała
ul. Puławska 25 U5
20-051 Lublin
80,00 20,00 100,00
2 Labsoft – Krzysztof Herman
ul. Wantule 12
02-828 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Generuj PDF
Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Or – VI.271.21.2013                                            Stalowa Wola,  22 października 2013 r.
 


                                           OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą Z-5”, wybrana została, w dniu 22 października 2013 r., oferta Konsorcjum PLESMAR Sp. z.o.o., z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 101/11 w Warszawie – lider konsorcjum, CHM Obras E Infraestucturas S.A. C/Jean Claude Combaldieu S/N Alicante Hiszpania partner konsorcjum.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 22.048.723,16 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87  00-844 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
J. Korkosz Sp. J.
ul. Nowa 93, 37-400 Nisko
96,15 96,15
3. Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
96,07 96,07
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S. A.
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno – Lider
Przedsiębiorstwo „Molter” Sp. z o. o.
Rudna Mała 47B, 36-060 Głogów Młp. – Partner
Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin - Partner
Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Konsorcjum firm: Plesmar Sp. z o. o.
al. Jerozolimskie 101/11 02-011 Warszawa – Lider
CHM Obras E Unfraestructuras S.A.
C/Jean Claude Combaldieu S/N
Alicante Hiszpania - Partner
100,00 100,00
6. Inżynieria Rzeszów S.A
ul. Podkarpacka 59a,
35-082 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja Uniwersalnego wysokorozdzielczego skanera wolumetrycznego wraz z systemem komputerowym dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.31.2013                                                                         Stalowa Wola,  19 lipca 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Uniwersalnego wysokorozdzielczego skanera wolumetrycznego wraz z systemem komputerowym dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104 w Skórzewie.
     Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 3.499.350,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 ITA Spółka z ograniczoną         odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
60-185 Poznań
80,00 20,00 100,00 

Generuj PDF
Zakup i dostawa defektoskopu ultradźwiękowego do badań metodą Phased Array dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.29.2013                                                                 Stalowa Wola,  3 lipca 2013 r.


                                           OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa defektoskopu ultradźwiękowego do badań metodą Phased Array dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 3 lipca 2013 r., oferta wykonawcy Olympus Polska Sp. z o.o. Z siedzibą przy ul. Suwak 3 w Warszawie.
    Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 227.550,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
80,00 20,00 100,00
  

Generuj PDF
Zakup Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej

Or-VI.271.40.2013                                                                                                 Stalowa Wola, 01.07.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup systemu Elektronicznej Informacji Prawnej”- wybrana została, w dniu 01.07.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Wolters Kluwer Polska Spółka Akcyjna z siedziba przy ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 18 250,00 zł (netto) + VAT = 22 447,50 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Wolters Kluwer Polska Spółka Akcyjna

ul. Płocka 5a

01-231 Warszawa

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego dla zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola

Or – VI.271.41.2013                                                                  Stalowa Wola,  3 lipca 2013 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego dla zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola”, wybrana została,  w dniu 3 lipca 2013 r., oferta wykonawcy NetProces Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Adama Asnyka 7 lok.9 w Gdańsku.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz opieka posprzedażna 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 42.797,60 zł brutto oraz oświadczył że udziela na 24 miesięcznej opieki posprzedażnej licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz opieki posprzedażnej złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium opieka posprzedażna Łączna liczba punktów
1  NetProces Sp. z o. o.
 ul. Adama Asnyka 7 lok. 9
80-316 Gdańsk
80,00 20,00 100,00


 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i montaż zestawu do opracowywania modeli 3D dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.26.2013                                                                  Stalowa Wola,  3 lipca 2013 r.


                                                 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż zestawu do opracowywania modeli 3D dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 3 lipca 2013 r., oferta wykonawcy Carl Zeiss Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naramonickiej 76 w Poznaniu.
      Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 446.935,01 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 


Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 Carl Zeiss Sp. z o. o.
 ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
80,00 20,00 100,00 
 

Generuj PDF
Dostawa różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.36.2013                                                         Stalowa Wola,  21 czerwca 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została, w dniu 21 czerwca 2013 r., oferta wykonawcy XERREX Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 6 Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o  cenie 5.461,20 zł brutto.
W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. XERREX Sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 6
35-032 Rzeszów
100,00 100,00
2. Firma Handlowo- Usługowa „KSEROFAX”
Wojciech Gonek, Marek Radwan
ul. Poniatowskiego 21K
37-450 Stalowa Wola
97,89 97,89

 

Generuj PDF
Okresowa konserwacja potoku Jelonek oraz rowów otwartych na os. Hutnik II i os. Swoły w Stalowej Woli

Or-VI.271.34.2013                                                                     Stalowa Wola, 20.06.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Okresowa konserwacja potoku Jelonek oraz rowów otwartych na os. Hutnik II i oś. Swoły w Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 20.06.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Urządzeń Wodnych i Innych Jan Mazur z siedzibą Żuk Stary 32, 37-414 Huta Krzeszowska. Kryterium wyboru ofert była cena. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 21 612,20 zł brutto. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Zakład Usług Leśnych „DANIEL”

Krawce 201

39-410 Grębów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

 

87,88

 

87,88

3

Zakład Remontowo-Budowlany Urządzeń Wodnych i Innych

Jan Mazur Żuk Stary 32

37-414 Huta Krzeszowska

 

 

100

 

 

100

4

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

ul. 1 Maja 4a

39-400 Tarnobrzeg

 

87,58

 

87,58

 

 

 

 

Generuj PDF
Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice, od ul. Staszica do rzeki San i na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy ul. Działkowców w Stalowej Woli”

Or – VI.271.35.2013                                                            Stalowa Wola,  13 czerwca 2013 r.

                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice, od ul. Staszica do rzeki San i na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy ul. Działkowców w Stalowej Woli”, wybrana została, w dniu 12 czerwca 2013 r., oferta wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pysznicy przy ul. Wolności 295. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o  cenie 43.703,30 zł brutto.
W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
 
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX”
ul. Przechodnia 4, 39-400 Tarnobrzeg


49,41
49,41
2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica

100,00 100,00
3

Zakład Remontowo-Budowlany Urządzeń Wodnych i Innych Jan Mazur
Żuk Stary 32, 37-414 Huta Krzeszowska

79,58 79,58
4

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

55,23 55,23


 

Generuj PDF
„Zakup, dostawa i montaż spektrometru fotoelektronów XPS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.”

Or-VI.271.23.2013                                                                                                  Stalowa Wola, 26.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i montaż spektrometru fotoelektronów XPS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.- wybrana została, w dniu 26.06.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Andrzej Wiśniewski COMEF Aparatura Naukowo – Badawcza z siedziba przy ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 2 715 447,15 zł (netto) + VAT = 3 339 999,99 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Andrzej Wiśniewski COMEF

Aparatura Naukowo – Badawcza

ul. Gdańska 2

40-719 Katowice

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa helowego detektora szczelności dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.22.2013                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa helowego detektora szczelności dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 26 czerwca 2013 r., oferta złożona przez APVACUUM Sp. z o.o., ul. Klonowa 24, 62 – 002 Suchy Las. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę podlegającą ocenie tj. o wartości 154 900 zł (netto) + 35 627 zł VAT = 190 527 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

APVACUUM Sp. z o.o.

ul. Klonowa 24

62 – 002 Suchy Las

 

80

 

20

 

100

2

VAK-POL & GAZ Sp. z o.o.

ul. Czeremchowa 10

53 – 009 Wrocław

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli

Or – VI.271.32.2013                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 11 czerwca 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 11 czerwca 2013 r., oferta złożona przez KERIM OCHRONA Sp. z o.o., ul. Dzielna 11, 26 – 600 Radom. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tj. o cenie 41 209,20 zł (netto) + 9 478,12 zł VAT = 50 687,32 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowe

“JAREXS” Sp. z o.o.

ul. Okólna 1A

59 – 220 Legnica

 

62,81

 

62,81

2

SOLID Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 18

30 – 323 Kraków

 

80,14

 

80,14

3

KERIM OCHRONA Sp. z o.o.

ul. Dzielna 11

26 – 60 Radom

 

100

 

100

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„TOP-SERVIS” Bąk Mirosław

Chorzelów 196

39 – 331Chorzelów

 

89,24

 

89,24

5

VISION GROUP AK Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bracka 3/13

00 – 501 Warszawa

 

89,77

 

89,77

6

PPHU “SPECJAŁ” Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 80/5

00 – 175 Warszawa

 

85,69

 

85,69

7

P.W. „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokoła 14

39 – 400 Tarnobrzeg

 

65,34

 

65,34

8

 

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

66,07

 

66,07

 

Generuj PDF
Świadczenie usług ochroniarskich oraz wykonania usług sprzątania w budynku socjalno – dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Or-VI.271.28.2013                                                                                                     Stalowa Wola, 12.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Świadczenie usług ochroniarskich oraz wykonania usług sprzątania w budynku socjalno – dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 12.06.2013 r. oferta złożona na część I zamówienia przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław, 39-331 Chorzelów 196. Kryterium wyboru ofert była cena. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 45 469,20 zł brutto. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Solid Sp. z o. o.

ul. Tyniecka 18

30-323 Kraków

 

70,69

 

70,69

 

2

Przedsiębiorstwo usługowe „JAREXS” Sp. z o. o.

ul. Okólna 1A

59-220 Legnica

 

 

61,43

 

 

61,43

 

5

SKAREM Sp. z o. o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

 

58,53

 

58,53

6

PROMETEUSZ Sp. z o. o.

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

UL. Popiełuszki 6

37-450 Stalowa Wola

 

 

75,29

 

 

75,28

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław

39-331 Chorzelów 196

 

100

 

100

9

FORMACJA S.C.

Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

ul. Klimasa 2

41-800 Zabrze

 

 

75,15

 

 

75,15

 

 

Dla części II wybrana została w dniu 12.06.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę PROMETEUSZ Sp. z o. o. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ z siedzibą przy ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 69 363,00 zł (brutto).

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

3

IMPEL CLEANING

Sp. z o. o.

ul. Ślężna 119

53-111 Wrocław

 

47,09

 

 

47,09

 

 

4

„SOPEL” Firma Utrzymania Czystości

mgr Stanisław Sopel

ul. Szarotkowa 9

35-604 Rzeszów

 

57,84

 

57,84

5

SKAREM Sp. z o. o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

 

41,99

 

41,99

6

PROMETEUSZ Sp. z o. o.

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

UL. Popiełuszki 6

37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

7

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZRYWPOL

ul. Targowa 16

37-464 Stalowa Wola

 

54,65

 

54,65

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław

39-331 Chorzelów 196

 

28,74

 

28,74

9

FORMACJA S.C.

Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

ul. Klimasa 2

41-800 Zabrze

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji oraz różnego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.27.2013                                                            Stalowa Wola,  4 czerwca 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji oraz różnego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Stalowa Wola”, dla części I wybrana została, w dniu 4 czerwca 2013 r., oferta wykonawcy Ikaria Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi przy ul. Omłotowej 12/14. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o  cenie 5.535,00 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1
SAMAXON Sp. z o. o.
ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów
40,81
 
40,81
2 Ikaria Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź
100,00 100,00
3 ARKANET Wojciech Oleś,
Stanisław Zygor Spółka Jawna
ul. Gliwicka 7/5 40-079 Katowice
Nie dotyczy Nie dotyczy
4 Impact IT Sp. z o.o.
ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy
Nie dotyczy


 
Or – VI.271.27.2013                                                     Stalowa Wola, dnia 4 czerwca  2013 r,


                                                        WSZYSCY OFERENCI


        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji oraz różnego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Stalowa Wola” – część II zamówienia, zostało w dniu 4 czerwca 2013 r., unieważnione.      
       W niniejszym postępowaniu dla tej części zamówienia wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta, a jej wartość stanowi kwotę 2.212,77 zł brutto, co przewyższa wartość pieniężną jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje tej części zamówienia tj., kwotę  1.000,00 zł brutto. Zamawiający – Gmina Stalowa Wola nie zdecydował się zwiększyć kwotę jaką była przeznaczona na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.
Z w/w powodów niniejsze postępowanie dla części II zamówienia, należało unieważnić.  


 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.20.2013                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 1 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 365 800 zł (netto) + 84 134 zł VAT = 449 934 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102

05 – 092 Łomianki

 

80

 

20

 

100


Or – VI.271.20.2013                                                                                                                             Stalowa Wola, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 2 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez Perlan Technologies Polska   Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02 – 785 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 2 091 056 zł (netto) + 480 943,09 zł VAT = 2 572 000 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Perlan Technologies

Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 303

02 – 785 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.18.2013                                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 21 maja 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 21 maja 2013 r., oferta złożona przez PANalytical B.V., Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, Netherlands (Królestwo Niderlandów). Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 1 626 000 zł (netto) + 373 980 zł VAT = 1 999 980 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

PANalytical B.V.

Twentepoort Oost 26

7609 RG Almelo

Netherlands

(Królestwo Niderlandów)

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.14.2013                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  ITA Sp. z o.o. S.K.A., Skórzewo, ul. Poznańska 104, 60 – 185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie  788 536 zł (netto) + 181 363,28 zł VAT = 969 899,28 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

ITA Sp. z o.o. S.K.A.

Skórzewo

ul. Poznańska 104

60 – 185 Poznań

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja dyfraktrometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.16.2013                                                                  Stalowa Wola,  22 maja 2013 r.


                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja dyfraktometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy PANalytical B.V. z siedzibą w Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, The Netherlands (Królestwo Niderlandów).
      Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.599.000,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 PANalytical B.V. Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, The Netherlands (Królestwo Niderlandów) 80,00 20,00 100,00

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych i regałów jezdnych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Or-VI.271.17.2013                                                                                          Stalowa Wola, 22.05.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli.- wybrana została, w dniu 22.05.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Firma WID Szymańska Dorota z siedziba przy ul. Staszica 10 a, 35-051 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 173 945,20 zł (netto) + VAT = 213 952,60 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Firma WID Szymańska Dorota

ul. Staszica 10 a

35-051 Rzeszów

 

100

 

100

 

Korekta ogłoszenia z dnia 5 czerwca 2013 r. w treści winno być w kryterium ceny 80 pkt, kryterium gwarancja: 20 pkt.

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja konfokalnego spektrometru ramanowskiego i mikroskopu AFM dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.15.2013                                                                                 Stalowa Wola, 24.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup, dostawa oraz instalacja spektrometru ramanowskiego z mikroskopem optycznym oraz skaningowego mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli"- wybrana została, w dniu 24.05.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Renishaw Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 1 903 000,00 zł (netto) + VAT = 2 340 690,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Renishaw Sp. z o. o.

ul. Szyszkowa 34

02-285 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja Spektrometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.13.2013                                                                Stalowa Wola,  22 maja 2013 r.


                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FTIR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy Specto-Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 100/102 .
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.749.675,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Ponadto wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy na źródło ceramiczne i interferometr stanowiące części składowe Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT – IR oraz na okres 36 miesięcy na interferometr stanowiący część składową mikroskopu podczerwieni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 Specto-Lab Sp. z o.o.
ul. Warszawska 100/102
05-092 Łomianki
80,00 20,00 100,00
 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.11.2013                                                                                       Stalowa Wola, 18.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli."- wybrana została, w dniu 18.06.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA z siedziba przy ul. Ludwika Kinickiego 4a/50, 04-369 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 2 074 796,75 zł (netto) + VAT = 2 552 000,00 zł (brutto) oraz 24 miesiące gwarancji.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA

ul. Ludwika Kinickiego 4a/50

04-369 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.10.2013                                                                        Stalowa Wola,  22 maja 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i i nstalacja zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. łopuszańskiej 38B.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 4.956.900,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 TRUMPF POLSKA Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Łopuszańska 38B,
02-232 Warszawa
80,00 20,00 100,00
 


 

Generuj PDF
Budowa ulicy Świerkowej w Stalowej Woli

Or – VI.271.7.2013                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Świerkowej w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 5 kwietnia 2013 r., oferta złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 3 527 450,14 zł (netto) + 811 313,53 zł VAT = 4 338 763,67 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i

Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

ul. Wadowicka 8A

30 – 415 Kraków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 – 800 Pruszków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. – lider konsorcjum

ul. Mickiewicza 79

37 – 300 Leżajsk,

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.

w Kraśniku

ul. Kolejowa 6

23 – 200 Kraśnik  

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01 – 518 Warszawa

 

100

 

100

6

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego

INŻDRÓG Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

J. Korkosz Sp.j.

ul. Nowa 93

37 – 400 Nisko 

92,10

92,10

 

Generuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli


 Or – VI.271.9.2013                                                                 Stalowa Wola,  6 marzec 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 6 marca 2013 r., oferta wykonawcy Impact IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o  cenie 2.091,00 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów 
SIGMA A Sp. z o. o.
Pl. T. Kościuszki 15
28-300 Jędrzejów
71,67 71,67
2 Impact IT Sp. z o.o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00


 
             
              
               

Generuj PDF
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego na potrzeby Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli